Handige adressen

Er zijn in Nederland diverse verenigingen en websites die zich specifiek richten op mensen met LMD. Hier kunt u terecht voor meer informatie, het aanvragen van hulpmiddelen of bijvoorbeeld om ervaringen uit te wisselen. Uiteraard staan ook de medewerkers van Twents Oogpunt altijd voor u klaar.

Ergra Low Vision
Instituut voor Beter Zien
T 070 – 31 14 070

MD Vereniging
Patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met maculadegeneratie  Patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met maculadegeneratie
T 030 – 29 80 707

Bartimeus
Specialist in het leven met een visuele beperking
Ondersteuning op het gebied van wonen, leren, werken en dagelijks leven.
T 0900 – 77 88 899

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
Wetenschappelijke vereniging voor oogartsen
Het NOG verzorgt onder andere patiëntenvoorlichting.
T 024 – 32 49 044