Ooglaseren

Passantentarieven

Wat zijn de kosten als u verzekerd bent

De prijzen van een behandeling zijn niet overal hetzelfde omdat zorgverzekeraars verschillende afspraken maken met zorgaanbieders.

Contract met zorgverzekeraar

Twents Oogpunt heeft voor intravitreale injecties met de verschillende zorgverzekeraars een contract afgesloten. In deze gevallen brengt het ZBC uw behandeling rechtstreeks in rekening bij uw zorgverzekeraar.

Wat betaalt u als u niet verzekerd bent

De oogartsen van Twents Oogpunt verlenen desgevraagd ook zorg aan patiënten die niet onder de reguliere contracten c.q. tarieven valt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zorg aan buitenlanders of andere mensen die niet in Nederland verzekerd zijn of als de zorg door een zorgverzekeraar niet is gecontracteerd. Voor deze zorg gelden ‘passantentarieven’. Passantentarieven zijn tarieven die een zorginstelling zelf rechtstreeks met de patiënten verrekent. Bekijk hier de passantentarieven 2020 en 2021